Tarieven

Tarieven en Terugbetaling

Lage tarieven
In België is het tarief voor een behandeling lager dan in Nederland.
We wijzen u dan ook op onze zeer scherpe prijs voor kwalitatieve manuele therapie, van 7 tot 21u. Voor een sessie van een half uur manuele behandeling betaalt u slechts €25,50.

Vergoeding bij een niet gecontracteerde fysiotherapeut
Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet onder de basisverzekering valt. Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan krijgt u bij een aantal zorgverzekeringen tot maximaal 80% vergoed van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. Dat bedrag is doorgaans hoger dan de €25,50 bij AMK Essen.

Terugbetaling fysiotherapie Nederlandse zorgeverzekeraars

Tarieven

 

Nederlandse patiënten kunnen behandelingen via hun verzekering terugbetaald krijgen. Elke zorgverzekering bevat zijn eigen voorwaarden en deze kunnen regelmatig wijzigen. Informeer daarom steeds bij uw eigen zorgverzekeraar. Een overzicht van terugbetalingen door Nederlandse Zorgverzekeraars in onze regio vindt u op deze pagina.

Wij helpen u!

Indien u niet weet of twijfelt over de terugbetaling van de verzekeringen, willen wij u graag hierbij helpen. Bel even of stel u vraag via het afsprakenformulier en wij zoeken uit hoeveel sessies u al dan niet terugbetaald krijgt via Nederland.