Cardiale revalidatie

Specialisten:

AMK essen kinesitherapie - Annabelle de Backer

Annabelle de Backer

Jeroen Schrooyen

Jeroen Schrooyen


Cardiale Revalidatie

Cardiovasculaire klachten (hart- en bloedvaten) komen steeds vaker voor. De oorzaak hiervan wordt gezocht in een combinatie van factoren: passieve levensstijl, ongezonde voeding, stress enz.

Een fysiotherapeut kan na een hartoperatie de hartfunctie proberen te herstellen door het opstarten van een revalidatieschema, m.a.w. door de patiënt actief te laten revalideren.

Actief revalideren is van groot belang om de patiënt weer het vertrouwen te geven in zijn of haar lichaam.

Bereken uw maximale hartslag

Wilt u uw maximale hartslag berekenen en de waardes bepalen voor training? Kijk dan op de volgende pagina en bereken uw hartslag:
Maximale Hartslag als functie van de Leeftijd, Geslacht en Hartslag in Rust